Drawing

— Km. Pinem Mossang,
Cl-V, Vivekananda Kendra Vidyalaya, kharsang.