Drawing

— Kaushal Sharma
Cl-II, VKV Vivek Vihar, Itanagar